Klimatförändringarna

Den globala uppvärmningen

Förändringarna av jordens klimat gör att vår planet på sikt till stora delar riskerar att bli obeboelig. Det är vi själva som har orsakat denna klimatförändring, främst genom våra utsläpp av koldioxid, som hela tiden ökar den ursprungligen naturliga växthuseffekten. Det finns ännu tid att hejda den globala uppvärmningen så att den stora katastrofen kan undvikas.

Syftet med denna webbplats är att tillhandahålla en klimatportal med länkar till mer information.

Välkommen  »